Sociale psychologie

Studie programma

Hoofdstuk 3: Het waarnemen van personen (pp. 57ľ93)

Waar gaat het over?

Indrukken van andere mensen worden be´nvloed door vele cues. Deze cues worden ge´nterpreteerd met behulp van geassocieerde of toegankelijke kennis.

Bij oppervlakkige informatieverwerking, infereren mensen eigenschappen van observeerbare gedragingen. Eigenschappen worden ook vaak geinfereerd wanneer situationele oorzaken daadwerkelijk het gedrag kunnen verklaren.

Bij systematische informatieverwerking maken mensen causale attributies voor een gedrag. Een mogelijke veroorzaker wordt eerder als een verklaring overwogen wanneer deze toegankelijk of saillant is. Om een algemene indruk te vormen, wordt kennis georganiseerd door gedragingen te groeperen en oorzakelijke verbindingen te creŰren tussen karakteristieken. Wanneer mensen tijd en inspanning wijden aan het proces van impressieformatie, kan een vertekening nog steeds optreden.

Indrukken vormen de basis voor beslissingen en gedrag. Ze veranderen de interpretatie van latere informatie, en ze zorgen er vaak voor dat mensen op zoek gaan naar consistente informatie of bevestigende acties uitlokken van anderen, waardoor indrukken weerstand bieden aan verandering. Wanneer mensen inconsistente informatie met betrekking tot een indruk tegen komen, zouden ze dit in beschouwing kunnen nemen. Maar meestal zijn indrukken moeilijk te veranderen.

Onderwerpen van het hoofdstuk

  1. Hoofdstuk 3 introductie
  2. Het vormen van eerste indrukken: cues, interpretaties en inferenties
  3. Verder kijken dan naar eerste indrukken: systematische verwerking
  4. De invloed van indrukken: het gebruiken, beschermen en veranderen van indrukken
  5. Overzicht van Hoofdstuk 3 (PDF)
  6. Fill-in-the-blank vragen
  7. Multiple choice vragen