Sociale psychologie

Studie programma

Hoofdstuk 14: Helpen en co÷peratie (pp. 517ľ550)

Waar gaat het over?

Prosociaal gedrag kan verschillende vormen aannemen: Altru´sme verwijst naar helpen dat gestuurd wordt door een verlangen om andere te bevoordelen voor hun bestwil, terwijl helpen dat gestuurd wordt door persoonlijke opbrengsten ego´sme genoemd wordt. Het bieden van hulp is afhankelijk van het waarnemen van de behoefte aan hulp en het oordeel over of degene hulp verdient. Of mensen dan helpen hangt af van het gedrag van anderen, sociale normen en eigen standaarden. Helpen kan gemotiveerd worden door waargenomen opbrengsten voor de helper, maar ook tegengehouden worden door waargenomen kosten en risico's. Deze kunnen ook emotioneel zijn: Soms helpen mensen om van de ellende af te komen die het aanzien van iemand in nood teweegbrengt, wat een ego´stisch motief weerspiegelt. Het uit het lijden verlossen van iemand vanwege empatische gevoelens weerspiegelt een altru´stisch motief.

In een sociaal dilemma staan individuele belangen haaks op wat het best voor de groep is. Identificatie met de groep stimuleert co÷peratief gedrag. Wanneer het helpgedrag goed overdacht is, kan dit resulteren in toewijding op lange termijn. Persoonlijkheidsfactoren die gerelateerd zijn aan prosociaal gedrag zijn empathie en self-efficacy (zelfwerkzaamheid). Het ontvangen van hulp kan positieve, maar ook negatieve gevolgen hebben, vooral wanneer ontvangers niets terug kunnen doen of wanneer zij zich minder competent voelen door de hulp. Hulpgedrag kan bevorderd worden door het duidelijker maken van hulpbehoefte, het aanleren en activeren van hulpvaardige normen, hulpvaardige zelfconcepten stimuleren, focussen i.p.v. spreiden van verantwoordelijkheid om te helpen en het promoten van verbondenheid om zo empathie, altru´sme en groepsidentificatie te bevorderen.

Onderwerpen van het hoofdstuk

  1. Hoofdstuk 14 introductie
  2. Wanneer helpen mensen?
  3. Waarom helpen mensen? Helpen om beheersing en verbondenheid
  4. De rol van oppervlakkige of systematische verwerking bij helpen en co÷peratie
  5. Prosociaal gedrag in de maatschappij
  6. Overzicht van Hoofdstuk 14 (PDF)
  7. Fill-in-the-blank vragen
  8. Multiple choice vragen