Sociale psychologie

Studie programma

Hoofdstuk 2: Onderzoeksvragen en de rol van theorie (pp. 27Ė29)

Vraag je afÖ

Wat je moet weten

 1. De Oorsprong van Onderzoeksvragen (p. 27)
 2. Wat is een Wetenschappelijke Theorie? (pp. 27Ė29)
  1. TheorieŽn behandelen constructen
  2. TheorieŽn beschrijven oorzakelijke relaties tussen constructen
  3. TheorieŽn zijn algemeen
De Oorsprong van Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen komen voor uit nieuwsgierigheid over waarom de mens zich gedraagt zoals hij dat doet. Dit omvat grote sociale problemen en de alledaagse gebeurtenissen die invloed hebben op het leven van ons allen.

Sociaal psychologen streven ernaar om algemene principes over het gedrag van de mens te ontdekken die van toepassing zijn op vele verschillende situaties, in plaats van specifieke mensen en gebeurtenissen te analyseren.

Wat is een Wetenschappelijke Theorie?

Een wetenschappelijke theorie zegt iets over oorzakelijke relaties tussen abstracte constructen. Het is een verklaring over specifieke mensen, tijden en plaatsen.

TheorieŽn behandelen constructen

Constructen zijn abstracte concepten omdat ze niet direct geobserveerd of gemeten kunnen worden, bijvoorbeeld "wijsheid" of "liefde".

TheorieŽn beschrijven oorzakelijke relaties tussen constructen

TheorieŽn verklaren dat een verandering in een construct (oorzaak) een verandering in een ander construct veroorzaakt (effect).

Het is heel belangrijk dat theorieŽn uit kunnen leggen waarom bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, omdat wij dan praktische interventies aan kunnen gaan om het gedrag te veranderen of het probleem op te lossen.

TheorieŽn zijn algemeen

TheorieŽn moeten van toepassing zijn op verschillende mensen, in verschillende situaties en op verschillende tijden.

Hoe algemeen theorieŽn zijn verschilt per theorie. Sommige theorieŽn zijn wat meer beperkt, en zijn maar van toepassing op een bepaalde groep mensen.

Wat betekent dit?

Sociaal psychologen proberen algemene conclusies te bereiken over waarom de mens zich gedraagt zoals hij dat doet, om grote sociale problemen op te lossen, maar ook om de kleine, minder belangrijke gebeurtenissen te begrijpen. Onderzoek is over het algemeen een product van nieuwsgierigheid: de onderzoeker wil een antwoord vinden op zijn of haar vraag over gebeurtenissen, mensen of fenomenen. Om algemene principes over het menselijke gedrag te kunnen ontdekken, ontwikkelen sociaal psychologen wetenschappelijke theorieŽn over oorzakelijke relaties tussen abstracte concepten. Deze wetenschappelijke theorieŽn moeten aan drie eisen voldoen: (1) ze behandelen constructen, (2) ze beschrijven oorzakelijke relaties, en (3) ze zijn algemeen.

Volgende onderwerp

Het testen van theorieŽn: van theorie naar onderzoek

Onderwerpen van het hoofdstuk

 1. Hoofdstuk 2 introductie
 2. Onderzoeksvragen en de rol van theorie
 3. Het testen van theorieŽn: van theorie naar onderzoek
 4. Het belang van ethiek en waarden in onderzoek
 5. Overzicht van Hoofdstuk 2 (PDF)
 6. Fill-in-the-blank vragen
 7. Multiple choice vragen